เกร็ดความรู้ ยื่นรับรองเอกสาร

เคล็ดไม่ลับ -> การยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งวัฒนะ

(สอบถามราคา/ข้อสงสัยด่วนที่ LINE : ONLINE825 นะคะ)

 

ลูกค้าหลายๆ ท่านต้องนำเอกสารแปล (ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) ไปยื่่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนจะนำไปใช้ในต่างประเทศ หรือใช้ที่สำนักงานอำเภอในประเทศไทย  

 

ขั้นตอนนี้ ลูกค้าสามารถนำไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุลเอง หากมีเวลาและสะดวกจะเดินทางไปยื่นด้วยตนเอง .......  การไปยื่นรับรองด้วยตัวท่านเองมีข้อดี คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างให้บริษัทแปลหรือตัวแทนไปยื่นเอกสาร (ปัจจุบันราคาตลาดอยู่ระหว่าง xxx - 2,000 บาท) อย่างไรก็ตาม บางกรณีเอกสารอาจมีการขอให้แก้ไขคำแปล ลูกค้าต้องเผื่อเวลาสำหรับนำมาแก้ไข และไปยื่นอีกครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพียงแต่อาจเสียเวลาการเดินทางและเสียอารมณ์ (นิดหน่อย) เท่านั้น

 

ทางเลือกก็คือ การว่าจ้างให้บริษัทหรือตัวแทนไปยื่นรับรองเอกสารให้ โดยบริษัทจะดำเนินการจัดเตรียมใบคำร้อง ใบมอบอำนาจ และไปดำเนินการต่าๆง แทน ..... ลูกค้าเพียงลงนามในเอกสารต่างๆ จากนั้นบริษัทจะนำไปดำเนินการยื่น รับคืน (และแก้ไขคำแปล ถ้ามี) และส่ง ems ให้ลูกค้าถึงประตูบ้าน (หรือส่งโดยพนักงาน) แน่นอนว่าในกรณีนี้ก็มีข้อเสียคือ มีค่าดำเนินการไปยื่น รับกลับ (เดินทางไปกรม 2-3 ครั้ง) ซึ่ง TN TRANSLATION มีบริการนี้พร้อมสำหรับลูกค้าทุกท่าน ในราคาพิเศษเพียง 1,000 บาท ** โดยเงินจำนวนนี้ เราจะจ่ายเต็มให้แก่พนักงานรับส่งเอกสาร **

 

ระยะเวลาดำเนินการ - เนื่องจากทีมงานของเรามีประสบการณ์แปลเอกสารและยื่นรับรองมาอย่างยาวนาน มีพนักงานประจำ พร้อมยื่นกรมทุกวัน เราจึงพร้อมเสนอระยะเวลาการดำเนินการที่รวดเร็ว เช่น

- เอกสารประมาณ 1-5 ฉบับ   ระยะเวลาแปล (โดยประมาณ) 1-2 วัน + ระยะเวลาการยื่นกรมฯ 3-4 วัน 

- เอกสารประมาณ 6-10 ฉบับ ระยะเวลาแปล (โดยประมาณ) 3-5 วัน + ระยะเวลาการยื่นกรมฯ 3-4 วัน 

 

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเราได้ทันทีค่ะ TN HOTLINE 089 150 2345 (LINE : ONLINE825)

 

เรามีประสบการณ์ยื่นเอกสารที่กรมการกงสุลและสถานทูํตมาอย่างยาวนานค่ะ

 

 

Visitors: 299,479